Hermeniculum Magazine

Základním smyslem a cílem Hermenicula je šíření srozumitelných informací o politických systémech a popularisace vědeckého bádání v této oblasti. Hledali jsme proto platformu, která by na jedné straně umožnila vědcům a akademikům, těm protřelým i těm právě začínajícím, jednoduše publikovat texty o výsledcích svého bádání, o své práci i texty mající ambici vyvolat diskusi v širší společnosti; avšak rovněž takovou platformu, která by byla pro širokou veřejnost snadno přístupná.

Takovou platformou je právě vzniklý Hermeniculum Magazine.

Hermeniculum Magazine je online časopisem vědců a akademiků píšících o politických systémech pro širokou veřejnost. Není přitom svázán žádnými formálními požadavky na obor badatele, jím získané tituly apod. Základním požadavkem je, aby texty byly psány pro čtenáře, tj. aby byly psány srozumitelně a čtivě. Časopis je hostován serverem Medium.com, na němž publikují své příspěvky mnozí vědci či politici, mezi jinými například i Bernie Sanders či Barack Obama. Jediné, co každý autor musí udělat, aby mohl zaslat svůj text ke zveřejnění v Hermeniculum Magazine je založit si účet na Medium, který je zdarma, a následně zaslat redakci odkaz (friend link či draft link) na e-mailovou adresu institut@hermeniculum.eu a do předmětu e-mailu napsat „Submission: Název článku.“

Hermeniculum Magazine přijímá příspěvky v češtině a angličtině (do budoucna zvažujeme rozšíření o další jazyky).

Podrobnosti pro autory, jak zaslat text do časopisu, naleznete zde.

Zveřejňované články naleznete buď na stránce časopisu a nebo v podobě feedu přímo na tomto webu v sekci Magazine.