O Nás

You can find information about Hermeniculum in English at our Medium profile.


Jsme skupina vědců a umělců z nejrůznějších oborů, kteří jsou přesvědčeni, že právo nemá být určeno jen pro právníky, ale má být v neustálém kontaktu s lidmi a lidem být srozumitelné. Dvojnásob to pak platí o právu ústavním, které představuje samotný základ našeho právního řádu a politického systému.

Jedním z dlouhodobých problémů (nejen) české společnosti je mizivé právní povědomí o základech jejího ústavního systému, tedy o tom, jak náš ústavní systém funguje a jakou má v něm roli občan. Těžko však tento nedostatek dávat za vinu jen samotným občanům. Vždyť náš ústavní pořádek je pro většinu lidí jen těžko srozumitelný a samotné texty Ústavy a Listiny základních práv a svobod jen stěží představují oddechové čtení na večer – pomineme-li eventualitu, že právní texty jsou pro mnohé více uspávající nežli silná dávka sedativ. Náležité právní povědomí o ústavním systému je přitom zcela zásadní pro zdravé fungování demokracie a zejména pak pro aktivní participaci občana a jeho schopnost bránit svá Listinou garantovaná práva. 

Zdravá demokracie předpokládá občana informovaného, avšak k tomu, aby byl občan informovaný o ne právě jednoduchých otázkách ústavního systému, je třeba, aby mu odborná veřejnost šla naproti a zprostředkovala mu základní texty ústavního pořádku srozumitelnou formou. Informování široké veřejnosti však může jen těžko jít cestou vysoce fundovaných mnohosvazkových právních komentářů k jednotlivým zákonům. Naopak je třeba veřejnosti ukázat, a snad i prokázat, že základní pravidla fungování našeho státu jsou ve své podstatě jednoduchá a srozumitelná a lze se s nimi seznámit i stravitelnou, možná dokonce humornou, formou.  

A právě to je úkolem Hermenicula …


Asi se ptáte, co to vlastně ono Hermeniculum znamená. Inu, vychází ze slov hermeneuo (překládat, interpretovat) a přípony -culum označující nástroj, a dalo by se přeložit jako „nástroj k interpretaci“ nebo „prostředek k vysvětlení něčeho“. Obdobný základ má i slovo hermeneutika, což je obor zabývající se poznáváním jako takovým. 

Je-li vám blízká latina či italština, jistě ve slově Hermeniculum rozpoznáte i trochu jiný, dozajista překvapivý, význam. A sice „Hermův zadek“, případně „interpretační zadnice“. 

S názvem našeho Institutu je to tedy podobné jako s právem – na první pohled vypadá a zní velice komplikovaně, nesrozumitelně a pro někoho možná dokonce vznešeně, má však i svou veskrze netradiční a úsměvnou stránku. Jsme si jisti, že dojmem komplikovanosti právo působí na všechny více než dost, my se tak ve svém snažení pokusíme vyvolat i onen dojem úsměvný… a snad se nám to podařilo i s naším názvem.

Hermeniculum Magazine

tým

Lukáš Lev Červinka
Lukáš Lev Červinka
Lucie Taraldsen Medová
Petra Schovankova
Petra Schovánková
Tiziana D’Amico

Kontaktujte nás

Facebook
ID datové schránky
a258x5m
Bankovní účet
2401842638/2010