Ústavní (ne)pořádek v obrazech

V současné době Hermeniculum: Institut populární ústavní hermeneutiky připravuje vědecko-popularizační a vzdělávací projekt Ústavní (ne)pořádek v obrazech, tedy plné znění Ústavy a Listiny, jejichž jednotlivé články budou opatřeny srozumitelnými doplňujícími poznámkami, a především vysvětlujícími ilustracemi. Naším cílem je zpřístupnit zábavnou a srozumitelnou formou tyto dva základní texty českého právního řádu široké veřejnosti. SatiriKom bude mít více než 400 stran obsahujících mini-komiks o …

Hermeniculum Magazine

Základním smyslem a cílem Hermenicula je šíření srozumitelných informací o politických systémech a popularisace vědeckého bádání v této oblasti. Hledali jsme proto platformu, která by na jedné straně umožnila vědcům a akademikům, těm protřelým i těm právě začínajícím, jednoduše publikovat texty o výsledcích svého bádání, o své práci i texty mající ambici vyvolat diskusi v širší společnosti; avšak rovněž takovou …